Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
The Oxford handbook of credit derivatives
Tác giả: Alexander Lipton
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The credit derivatives handbook : global perspectives, innovations, and market drivers
Tác giả: Paul A U Ali, Greg N Gregoriou
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.6457
 
Credit derivatives & synthetic structures : A guide to instruments and applications
Tác giả: Janet M Tavakoli, Janet M Tavakoli
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.632
 
The Structured Credit Handbook
Tác giả: Arvind Rajan, Glen Mcdermott, Ratul Roy
Xuất bản: New Jersey: John Wiley SonsInc, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.7
 
The structured credit handbook
Tác giả: Arvind Rajan, Glen McDermott, Ratul Roy
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Handbook of alternative assets
Tác giả: Mark Jonathan Paul Anson
Xuất bản: New York: J Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Credit treasury : a credit pricing guide in liquid and non-liquid markets
Tác giả: Gianluca Oricchio
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.645
 
Credit risk frontiers : subprime crisis, pricing and hedging, CVA, MBS, ratings, and liquidity
Tác giả: Tomasz R Bielecki, Damiano Brigo, Frédéri Patras
Xuất bản: Hoboken NJ: Bloomberg PressWiley, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Counterparty risk and funding : a tale of two puzzles
Tác giả: Crépey Stéphane, Tomasz R Bielecki, Damiano Brigo
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục