Psychology : modules for active learning
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  049550453X

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Thomson/Wadsworth, 2009, 11th ed.

Mô tả vật lý: xxxi, 720 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH