Environmental statistics with S-Plus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0849371686

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2001,

Mô tả vật lý: 830 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 102589
1. Environmental sciences
  - Statistical methods ; Data processing.1. Environmental sciences
  - Statistical methods
2. Data processing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH