Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 325 kết quả
Quantitative methods in linguistics
Tác giả: Keith Johnson
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.72
 
Statistical methods in computer security
Tác giả: William W S Chen
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, c2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8015195
 
Statistical methods in e-commerce research
Tác giả: Wolfgang Jank, Galit Shmueli
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Modern statistical and mathematical methods in reliability
Tác giả: Alyson G Wilson
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00452
 
Numerical methods in finance and economics : a MATLAB-based introduction
Tác giả: Paolo BrandimartePaolo Brandimarte
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Interscience, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.0151
 
Statistical methods for estimating petroleum resources
Tác giả: P J Lee
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.823015195
 
Environmental statistics : methods and applications
Tác giả: Vic Barnett
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Methods in comparative effectiveness research
Tác giả: Constantine Gatsonis, Sally C Morton
Xuất bản: : CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.724
 
Handbook of health survey methods
Tác giả: Timothy P Johnson
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Probability, Reliability and Statistical Methods in Engineering Design
Tác giả: Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.0042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục