Union Monitor, 1861-65

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Bryan, Angus Konstam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841763063

ISBN-13: 978-1841763064

Ký hiệu phân loại: 359.8352097309034 Naval equipment and supplies (Naval materiel)

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2002.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103284

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH