Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1005 kết quả
The Nineteenth century
Tác giả: C L Ten
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Music in the nineteenth century
Tác giả: Richard Taruskin, Richard Taruskin
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.9034
 
Nineteenth-century religion and literature : an introduction
Tác giả: Mark Knight, Emma Mason
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.938209034
 
Opera and modern spectatorship in late nineteenth-century Italy
Tác giả: Alessandra Campana
Xuất bản: Cambidge: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Worlds out of nothing : a course in the history of geometry in the 19th century
Tác giả: Jeremy Gray
Xuất bản: London: SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.009034
 
Art and Culture in Nineteenth-Century Russia
Tác giả: Theofanis G Stavrou
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  700.947
 
The Routledge companion to nineteenth century philosophy
Tác giả: Dean Moyar
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190.9034
 
Doubt, atheism, and the nineteenth-century Russian intelligentsia
Tác giả: Victoria Frede
Xuất bản: Madison: University of Wisconsin Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  211.8
 
Instrumental teaching in nineteenth-century Britain
Tác giả: David J Golby
Xuất bản: Aldershot Hants England Burlington VT: Ashgate, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  784.071041
 
Chromatic transformations in nineteenth-century music
Tác giả: David Kopp
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.252
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục