German heavy cruisers, 1939-45

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Palmer, Gordon Williamson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841765023

Ký hiệu phân loại: 359.8353094309044 Naval equipment and supplies (Naval materiel)

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2003.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103307

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH