Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2191 kết quả
Twentieth-century British poets
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
20th-century arms and armor
Tác giả: Stephen Bull
Xuất bản: New York: Facts On File, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.40904
 
The chemical century : molecular manipulation and its impact on the 20th century
Tác giả: Richard J Sundberg
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540.904
 
The Routledge companion to twentieth-century philosophy
Tác giả: Dermot Moran
Xuất bản: London: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190.904
 
The Cambridge companion to twentieth-century opera
Tác giả: Mervyn Cooke
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.10904
 
Musicians & composers of the 20th century
Tác giả: Alfred William Cramer
Xuất bản: Pasadena Calif: Salem Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.922
 
A Century of mathematics in America
Tác giả: Richard Askey, Peter L Duren, Uta C Merzbach
Xuất bản: Providence RI: American Mathematical Society, 19881989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  510
 
War and peace in the 20th century and beyond
Tác giả: Geir Lundestad, Olav Njolstad
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327
 
The Cambridge history of twentieth-century music
Tác giả: Nicholas Cook, Anthony Pople
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.904
 
A Century of Science Publishing - A Collection of Essays
Tác giả: EH Fredriksson (ed)
Xuất bản: Amsterdam The Netherlands: IOS Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.57
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục