Apache AH-64 Boeing (McDonnell Douglas) 1976-2005

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Bishop, Jim Laurier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841768162

Ký hiệu phân loại: 623.746047 Communications, vehicles, sanitation, related topics

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2005

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103330

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH