The M47 and M48 Patton tanks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jim Laurier, Steven J Zaloga

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855328259

Ký hiệu phân loại: 358.1883 Missile forces; army artillery and armored forces

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey Military, 1999.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103360

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH