SPSS statistics for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Keith McCormick, Aaron Poh, Jesus Salcedo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118989015

ISBN-13: 978-1118989012

Ký hiệu phân loại: 005.55 Statistical programs

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2015

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 103366

If you work in a field that uses SPSS Statistics, you may have found it overwhelming. The authors of this guide get you up and running and how you how to get the most from your data.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH