iPad mini for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  1118933524

Ký hiệu phân loại: 004.1675

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, 2015, 3rd edition.

Mô tả vật lý: xiv, 368 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 103488

iPad (Computer); Pocket computers.; Tablet computers.;

DÃY KỆ
02B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1D
*Ký hiệu xếp giá:  004.167
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn