British motor gun boat, 1939-45

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Bryan, Angus Konstam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849080771

ISBN-10: 184908078X

ISBN-13: 978-1849080774

ISBN-13: 978-1849080781

Ký hiệu phân loại: 940.545941 1918

Thông tin xuất bản: Oxford ; Long Island City, NY : Osprey, 2010.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 103530

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH