The history of India

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John McLeod

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1610697651

Ký hiệu phân loại: 954 *South Asia India

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2015.

Mô tả vật lý: xxi, 254 pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 104206

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH