Mathematical proofs : a transition to advanced mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary Chartrand, Albert D Polimeni, Ping Zhang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0321797094

Ký hiệu phân loại: 511.36 Proof theory and constructive mathematics

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, 2013

Mô tả vật lý: xiii, 400 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 104254

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH