Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Proof theory for fuzzy logics [electronic resource]
Tác giả: George Metcalfe, Dov M Gabbay, Nicola Olivetti
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
The nuts and bolts of proofs
Tác giả: Antonella Cupillari
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
Mathematical proofs : a transition to advanced mathematics
Tác giả: Gary Chartrand, Albert D Polimeni, Ping Zhang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Education, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
Burden of proof, presumption and argumentation
Tác giả: Douglas N Walton
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  347.06
 
An introduction to mathematical reasoning : numbers, sets, and functions
Tác giả: Peter J Eccles
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Math proofs demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
Proof, logic and formalization
Tác giả: Michael Detlefsen
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Tracking reason : proof, consequence, and truth
Tác giả: Jody Azzouni
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
The Art of Proof [electronic resource] : Basic Training for Deeper Mathematics
Tác giả: Matthias Beck, Ross Geoghegan
Xuất bản: New York NY: Matthias Beck and Ross Geoghegan, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Math proofs demystified
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục