Stockley's drug interactions : a source book of interactions, their mechanisms, clinical importance and management.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen Baxter, Ivan H Stockley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0853699143

ISBN-13: 978-0853699149

Ký hiệu phân loại: 615.7045 Pharmacokinetics

Thông tin xuất bản: London ; Chicago : Pharmaceutical Press, 2010.

Mô tả vật lý: vii, 1792 p. , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104293

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH