Psychology and life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1292021624

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Harlow, Essex :Pearson, 2014, Pearson new international edition

Mô tả vật lý: 586 pages : , illustrations (black and white, and colour) ; , 28cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH