Psychology and life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard J Gerrig

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1292021624

ISBN-13: 978-1292021621

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Harlow, Essex : Pearson, 2014

Mô tả vật lý: 586 pages : , illustrations (black and white, and colour) ; , 28cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 104345

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH