Ethics in finance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Raymond Boatright

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118615829

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: [Somerset, NJ] : Wiley Blackwell, 2014

Mô tả vật lý: xi, 282 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 104601

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH