Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 224 kết quả
African Journal of Business Ethics
Tác giả:
Xuất bản: : Business Ethics Network of Africa, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Business ethics
Tác giả: Damian Grace, Stephen Cohen
Xuất bản: South Melbourne Australia New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Living into leadership : a journey in ethics
Tác giả: Bowen H McCoy
Xuất bản: Stanford Calif: Stanford Business Books, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
The Blackwell guide to business ethics
Tác giả: Norman E Bowie
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.4
 
Professional ethics and etiquette
Tác giả:
Xuất bản: New York: Ferguson, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.4
 
Ethics in finance
Tác giả: John Raymond Boatright
Xuất bản: Somerset NJ: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Harvard business review on corporate ethics
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Harvard Business School Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Case histories in business ethics
Tác giả: C Megone, Simon Robinson
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174/.4
 
Business ethics : a Kantian perspective
Tác giả: Norman E Bowie
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.4
 
Corporate ethics and corporate governance
Tác giả: Markus Holzinger, Klaus Richter, Walther Ch Zimmerli
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục