The Royal Marsden manual of clinical nursing procedures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781118745922 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 610.73

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ :John Wiley & Sons Inc., 2015., Ninth edition.

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104809

Nursing Care ; methods. ; Nursing Process. ; Nursing Theory. ; Patient Care Planning. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn