Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 225 kết quả
Dementia care
Tác giả: Cynthia Steele
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2010 B-717
 
Dementia care
Tác giả: Cynthia Steele
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.830231
 
Personal hygiene care
Tác giả: Lindsay Dingwall
Xuất bản: : John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Nursing practice : knowledge and care
Tác giả: Muralitharan Nair, Ian Peate, Karen Wild
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Priorities in critical care nursing
Tác giả: Linda D Urden, Mary E Lough
Xuất bản: St Louis MO: ElsevierMosby, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.028
 
Alexander's care of the patient in surgery
Tác giả: Donna R McEwen, Jane C Rothrock
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierMosby, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617
 
Journal of Client-centered Nursing Care
Tác giả:
Xuất bản: : Iran University of Medical Sciences, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
To comfort always : a nurse's guide to end-of-life care
Tác giả: Linda Norlander
Xuất bản: Indianapolis IN: Sigma Theta Tau International, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WY 152.3
 
AACN essentials of critical care nursing
Tác giả: Suzanne M Burns, Marianne Chulay
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical Pub Division, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
AACN essentials of critical care nursing
Tác giả: Suzanne M BurnsSuzanne M Burns
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WY 154
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục