Psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781464140815

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :Worth Publishers/A MacMillian Education Imprint, 2015, Eleventh edition.

Mô tả vật lý: liii, 693, A-17, B-5, C-49, D-8, G-15, R-99, NI-20, SI-13 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology. -- Psychologie -- gnd ; (DE-588)4047704-6 ; (DE-603)085132985; Psychology. -- fast ; (OCoLC)fst01081447; Textbooks. -- lcgft

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH