Psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. Nathan DeWall, David G Myers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1464140815

ISBN-13: 978-1464170409

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers/A MacMillian Education Imprint, 2015

Mô tả vật lý: liii, 693, A-17, B-5, C-49, D-8, G-15, R-99, NI-20, SI-13 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 104916

Includes bibliographical references (pages R-1 - R-99).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH