CT and MRI of the abdomen and pelvis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 617.5

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins Health, [2014], Third edition.

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 105248

Abdomen ; Pelvis ; Magnetic resonance imaging ; Tomography ; Case studies.; pathology ; Atlases.; Diagnosis, Differential ; Digestive System Diseases ; diagnosis ; Magnetic Resonance Imaging ; Tomography, X-Ray Computed ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn