Essentials of understanding psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0077861884

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill Education, 2015, Eleventh edition.

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , colored illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH