Fundamentals of communication systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0133354857

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Boston :Pearson, 2014, Second Edition.

Mô tả vật lý: xx, 903 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Telecommunication systems. -- Telecommunication. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH