Personal property law

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. G Bridge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0198743071

ISBN-13: 978-0198743088

Ký hiệu phân loại: 346.42047 Private law

Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2015

Mô tả vật lý: xxxiv, 317 pages ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106353

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH