Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 633 kết quả
Contract Law
Tác giả: Chris Turner
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.42022
 
Law of contract
Tác giả: Paul Richards
Xuất bản: Harlow England New York: LongmanPearson, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.4202
 
Frommer's England
Tác giả: Porter Darwin, Danforth Prince
Xuất bản: New York: Macmillan Travel, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.20486
 
New England Fall Foliage Road Trips
Tác giả: Amy C Balfour
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.4
 
Cambridge street-names : their origins and associations
Tác giả: Ronald D Gray, Derek Stubbings
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.2659014
 
A dictionary of English folklore
Tác giả: Jacqueline Simpson, Stephen Roud
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.094203
 
London
Tác giả: Heather Reyes
Xuất bản: United Kingdom: Oxygen Books, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.210486
 
A trial of witches : a seventeenth-century witchcraft prosecution
Tác giả: Gilbert Geis, Ivan Bunn
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  345.42288
 
School admissions and accountability : planning, choice or chance?
Tác giả: Mike Whitehouse, Roz Stevens
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
Stonehenge
Tác giả: Rosemary Hill
Xuất bản: London: Profile Books Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.2319
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục