Psychology : from inquiry to understanding
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0205001602

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Boston :Pearson/Allyn & Bacon, 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxix, 669, [137] p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH