Accounting policies and procedures manual : a blueprint for running an effective and efficient department

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven M Bragg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470146621

ISBN-13: 978-0470146620

Ký hiệu phân loại: 808 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2007

Mô tả vật lý: xix, 518 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 106498

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH