Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 725 kết quả
Accounting
Tác giả: Carl S Warren, Philip E Fess, James M Reeve
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Accounting workbook for dummies [electronic resource]
Tác giả: John A Tracy
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Fundamental accounting principles. Volume 1 chapters 1-12
Tác giả: John J Wild, Barbara Chiappetta
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Principles of financial accounting
Tác giả: John J Wild, Barbara Chiappetta, Kermit D Larson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Intermediate accounting
Tác giả: J David Spiceland
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.044
 
Financial accounting
Tác giả: J David Spiceland, Don Herrmann, Wayne Thomas
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Financial accounting
Tác giả: Belverd E Needles, Marian Powers
Xuất bản: Boston MA: Houghton Mifflin Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Fundamental financial accounting concepts
Tác giả: Thomas P Edmonds, Frances M McNair, Philip R Olds
Xuất bản: New York: McGrawHill Irwin, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Financial & managerial accounting : The basis for business decisions
Tác giả: Jan R Williams
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Financial accounting : Information for decisions
Tác giả: John J Wild
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục