Aqueous pretreatment of plant biomass for biological and chemical conversion to fuels and chemicals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles E Wyman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470972021

Ký hiệu phân loại: 333.95 Biological resources

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom : Wiley, 2013

Mô tả vật lý: xxvi, 538 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106537

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH