Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1059 kết quả
Biotechnology for biomedical engineers
Tác giả: Martin L Yarmush
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology [electronic resource]
Tác giả: Christopher Lewis
Xuất bản: Chandni Chowk Delhi: Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology demystified
Tác giả: Sharon Walker
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology [electronic resource] : An Illustrated Primer
Tác giả: Rolf D Schmid, Ruth Hammelehle, Claudia Schmidt-Dannert
Xuất bản: Somerset: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology demystified
Tác giả: Sharon Walker
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biogas Science and Technology [electronic resource]
Tác giả: Alexander Bauer, Guenther Bochmann, Andreas Gronauer, Georg Gübitz, Stefan Weiss
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
New vaccine technologies [electronic resource]
Tác giả: Ronald W Ellis
Xuất bản: Georgetown TX Austin TX: Landes Bioscience Eurekahcom, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Bionanotechnology
Tác giả: Elisabeth S Papazoglou, Aravind Parthasarathy
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biochemical Testing : Clinical Correlation and Diagnosis
Tác giả: Varaprasad Bobbarala, Varaprasad Bobbarala, Abdah Md Akim, Abdah Md Akim, Mohd Nasir Mohd Desa, Mohd Nasir Mohd Desa, Gaffar Sarwar Zaman, Gaffar Sarwar Zaman
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Molecular Biotechnology
Tác giả: Sergey Sedykh, Sergey Sedykh
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  572.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục