Safety of irradiated foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Johannes Friedrich Diehl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824793447

Ký hiệu phân loại: 363.19 Product hazards

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 1995

Mô tả vật lý: x, 454 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106642

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH