Wiley cpaexcel exam review 2015 focus notes [electronic resource] : business environment and concepts.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wiley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1119051649

ISBN-13: 978-1119051640

Ký hiệu phân loại: 657.076 Accounting

Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : John Wiley, 2014.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106810

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH