Wiley cpaexcel exam review 2015 focus notes [electronic resource] : business environment and concepts.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1119051649

Ký hiệu phân loại: 657.076 Accounting

Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] :John Wiley, 2014.,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


Accounting -- Examinations ; Study guides.; Business -- Examinations ; Study guides.; Accounting -- Problems, exercises, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH