Engineering decision making and risk management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey W Herrmann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118919330

Ký hiệu phân loại: 620.0068 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley, 2015

Mô tả vật lý: xv, 338 pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106812

"Engineering Decision Making and Risk Management uniquely presents and discusses three perspectives on decision making: problem solving, the decision-making process, and decision-making systems"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH