Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 334 kết quả
Personality and Cognition in Economic Decision Making
Tác giả: Aurora Garc, Manuel I Ibanez, Nikolaos Georgantzis
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.019
 
Decision making under uncertainty
Tác giả: Kerstin Preuschoff, Ming Hsu, Peter N C Mohr
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The truth about making smart decisions
Tác giả: Robert E Gunther
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: FT Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Wharton on making decisions
Tác giả: Stephen J Hoch, Robert E Gunther, Howard C Kunreuther
Xuất bản: New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Modeling Individual Differences in Perceptual Decision Making
Tác giả: James T Townsend, Cheng-Ta Yang, Joseph W Houpt
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  153.83
 
Decide : better ways of making better decisions
Tác giả: David Wethey
Xuất bản: London Philadelphia PA: Kogan Page, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
HBR's 10 must reads on making smart decisions
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Dynamics of decision making: from evidence to preference and belief
Tác giả: Marius Usher, David A Lagnado, Erica Yu, Konstantinos Tsetsos
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Tools for collaborative decision-making
Tác giả: P Zaraté
Xuất bản: London Hoboken NJ: ISTE John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Judgment in managerial decision making
Tác giả: Max H Bazerman, Don A Moore
Xuất bản: New York: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục