Advances in contact angle, wettability and adhesion [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mittal K L

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1119116996

ISBN-10: 1119117011

ISBN-13: 978-1119116998

ISBN-13: 978-1119117018

Ký hiệu phân loại: 541 Physical chemistry

Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : John Wiley, 2015.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106819

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH