Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Surface chemistry essentials
Tác giả: K S Birdi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Introduction to colloid and surface chemistry
Tác giả: Duncan J Shaw
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.345
 
Introduction to applied colloid and surface chemistry
Tác giả: Georgios M Kontogeorgis, Sören Kiil
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Surface chemistry essentials [electronic resource]
Tác giả: K S Birdi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
The surface chemistry of natural particles
Tác giả: Garrison Sposito
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Chemistry of the solid-water interface : processes at the mineral-water and particle-water interface in natural systems
Tác giả: Werner Stumm, Laura Sigg, Barbara Sulzberger
Xuất bản: New York: Wiley, c1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Physical chemistry of semiconductor materials and processes
Tác giả: Sergio Pizzini
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.377
 
Surface chemistry and geochemistry of hydraulic fracturing
Tác giả: K S Birdi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Corrosion and surface chemistry of metals elektronisk ressurs
Tác giả: Dieter Landolt
Xuất bản: Lausanne Switzerland: EPFL Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11223
 
Surface Chemistry of Flotation
Tác giả: Zhiyong Gao, Zhiyong Gao, Przemyslaw B Kowalczuk, Przemyslaw B Kowalczuk, Jan Zawala, Jan Zawala
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục