Psychology : a journey

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dennis Coon, John O Mitterer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 113395782X

ISBN-13: 978-1133957805

ISBN-13: 978-1133957829

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth, Cengage Learning, 2014

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 106831

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH