Psychology : a journey
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  113395782X

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Wadsworth, Cengage Learning, 2014, 5e [edition].

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH