Seeing sociology : an introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Joan Ferrante, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781305094369

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Cengage Learning, 2014, 3rd Ed.

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:


Sociology. -- Sociology. -- fast ; (OCoLC)fst01123875

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH