Global financial accounting and reporting : principles and analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781408062869

Ký hiệu phân loại: 657.96 Combinations

Thông tin xuất bản: Australia :Cengage Learning, 2013, Third edition

Mô tả vật lý: xvi, 510 pages : , illustrations (colour) ; , 25

Ngôn ngữ:


Financial statement-- International business enterprises -- Accountin

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH