Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 160 kết quả
Multinational enterprises in emerging markets
Tác giả: Yadong Luo
Xuất bản: Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Multinational enterprises from the Netherlands
Tác giả: Roger van Hoesel, Rajneesh Narula
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88309492
 
Multinational enterprises and the challenge of sustainable development
Tác giả: Silvester Ivanaj, Vera Ivanaj, John R McIntyre
Xuất bản: Cheltenham Glos UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.408
 
International business
Tác giả: Alan M Rugman, Simon Collinson
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
The new global roadmap : enduring strategies for turbulent times
Tác giả: Pankaj Ghemawat
Xuất bản: Boston Masachusetts: Harvard Business Review Press, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
International enterprises and global information technologies : advancing management practices
Tác giả: Felix B Tan
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
Growing your business globally
Tác giả: Robert A Taft
Xuất bản: Mason Ohio: Thomson, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.881
 
In the hurricane's eye [electronic resource] : the troubled prospects of multinational enterprises
Tác giả: Raymond Vernon
Xuất bản: Cambridge MA: Harvard University Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
International business : environments and operations
Tác giả: John D Daniels, Lee H Radebaugh, Daniel P Sullivan
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Technology transfer in international business
Tác giả: Tamir Agmon, Mary Ann Young Von Glinow
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9/26
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục