Psychology : the science of mind and behaviour

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard D Gross

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1471829731

ISBN-13: 978-1471829734

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London : Hodder Education 2015

Mô tả vật lý: viii, 992 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 107046

Includes bibliographical references (pages 887-960) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH