Psychology : the science of mind and behaviour
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Richard Gross, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1471829731

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London :Hodder Education 2015, Seventh edition.

Mô tả vật lý: viii, 992 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH