Pediatric clinical practice guidelines & policies : a compendium of evidence-based research for pediatric practice [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1581108613

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Elk Grove Village, Illinois : American Academy of Pediatrics, 2014.

Mô tả vật lý: 1 online resource (5994 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107111

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH