Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 371 kết quả (0.0156321 giây)
Good Laboratory Practice [electronic resource] : the Why and the How
Tác giả: Jurg P Seiler
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.284
 
Wiley IAS 2003 [electronic resource] : interpretation and application of International Accounting Standards
Tác giả: Barry Jay Epstein
Hoboken NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Nanotechnology standards
Tác giả: 
New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 620
 
Process piping : the complete guide to ASME B31.3
Tác giả: Charles Becht
New York: ASME Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 660
 
Standards and quality
Tác giả: Anwar El-Tawil
Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 620.002/18
 
2006 International Building Code companion
Tác giả: R. Dodge Woodson
New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 690.0218
 
Architectural graphic standards : student edition
Tác giả: 
Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 690
 
Nursing administration : scope and standards of practice
Tác giả: 
Silver Spring MD: American Nurses Association, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 362.173068
 
Handbook of building materials for fire protection elektronisk ressurs
Tác giả: 
New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 693.82
 
Instrumentation symbols and identification
Tác giả: 
Research Triangle Park NC: ISA, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 620
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục