Stability and Control of Dynamical Systems with Applications [electronic resource] : A Tribute to Anthony N. Michel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Panos J Antsaklis, Derong Liu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1461200376

ISBN: 9781461265832 (print)

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Birkhäuser Boston : Imprint: Birkhäuser, 2003

Mô tả vật lý: XXXIII, 432 p. , online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107495

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH