Plant pigments, flavors and textures the chemistry and biochemistry of selected compounds

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neason Akivah Michael Eskin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0122422503

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: New York London Academic Press 1979

Mô tả vật lý: xiii,219p , ill , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107537

Bibliography: p.184-211. - Includes inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH