From Semiconductors to Proteins: Beyond the Average Structure [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. J. L Billinge, M. F Thorpe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1461351580

ISBN-13: 978-1461506133

Ký hiệu phân loại: 572 Biochemistry

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 2002

Mô tả vật lý: 294p. , digital.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 107650

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH