Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 804 kết quả
Clinical biochemistry : an illustrated colour text
Tác giả: Allan Gaw
Xuất bản: Edinburgh: Churchill LivingstoneElsevier, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Lehninger principles of biochemistry
Tác giả: Albert L Lehninger, Michael M Cox, David L Nelson
Xuất bản: New York: WH Freeman, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Biochemistry for dummies
Tác giả: John T Moore
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Basic concepts in biochemistry : a student's survival guide
Tác giả: Hiram F Gilbert
Xuất bản: New York: McGrawHill Health Professions Division, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Biochemistry, a short course
Tác giả: John L Tymoczko, Jeremy M Berg, Lubert Stryer
Xuất bản: New York: WH Freeman Company a Macmillan Education imprint, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Textbook of biochemistry for medical students
Tác giả: D M Vasudevan, S Sreekumari, Kannan Vaidyanathan
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers P LTD, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Biochemistry
Tác giả: Mary K Campbell, Shawn O Farrell
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Essentials of biochemistry
Tác giả: Herbert J Fromm, Mark Hargrove
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Textbook of biochemistry for medical students
Tác giả: D M Vasudevan, S Sreekumari, Kannan Vaidyanathan
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Bros Medical Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Biochemistry
Tác giả: Mary K Campbell, Shawn O Farrell
Xuất bản: Australia United States: ThomsonBrooksCole, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục